Επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης; Από τι εξαρτάται?

Πολύ βασικό ρόλο παίζει η ηλικία της γυναίκας. Όσο μικρότερη είναι σε ηλικία η γυναίκα τόσο πιο αυξημένα είναι τα ποσοστά επιτυχίας εξωσωματικής (ποσοστά επιτυχίας εγκυμοσύνης). Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι μεγαλύτερες γυναίκες δεν συλλαμβάνουν. Η επιτυχία της εξωσωματικής εξαρτάται κυρίως από την ποιότητα του ωαρίου και του εμβρύου. Έτσι κάποιες γυναίκες συλλαμβάνουν με την πρώτη προσπάθεια εξωσωματικής, ενώ άλλες χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες.

.