Πολύποδες Μήτρας Hysterosonography

Οι πολύποδες είναι καλοήθεις μάζες που εντοπίζονται στο εσωτερικό τοίχωμα της μήτρας ή στον τράχηλο της μήτρας . Μπορούν να έχουν μεγάλη επίπεδη βάση ή να συνδέονται με τη μήτρα μέσω ενός μίσχου – μισχωτοί πολύποδες και το μέγεθός τους ποικίλει από μερικά χιλιοστά έως λίγα εκατοστά και αιματώνονται από μικρά αιμοφόρα αγγεία.

Συχνά οι πολύποδες δεν προκαλούν συμπτώματα και ανακαλύπτονται τυχαία σε υπερηχογραφική εξέταση της μήτρας, ή κατά τη διάρκεια της γυναικολογικής εξέτασης αν προβάλλουν από τον τράχηλο προς τον κόλπο.
Όταν προκαλούν συμπτώματα, αυτά εμφανίζονται με τη μορφή των διαταραχών της περιόδου, που διαφέρουν και εμφανίζονται από μικρή σταγονοειδή αιμόρροια έως αιμορραγία γνωστή ώς μητρορραγία, βαριά περίοδο ή μηνορραγία, ή ακόμα και ως αιμορραγία μετά την εμμηνόπαυση.
Σπανιότερα μπορεί να προκαλούν πόνο τις πρώτες μέρες της περιόδου (δυσμηνόρροια).

Πως μπορεί να γίνει η διάγνωσή και η θεραπεία τους:

Η διάγνωσή τους γίνεται με διακολπικό υπερηχογράφημα, υστεροσκόπηση και κατά τη διάρκεια διαγνωστικής απόξεσης. Η διάγνωσή τους με υπερηχογράφημα δυσκολεύεται όταν γίνεται στο τέλος της παραγωγικής φάσης του κύκλου ή όταν υπάρχει υπερβολική πάχυνση του ενδομητρίου (υπερπλασία). Για το λόγο αυτό το υπερηχογράφημα καλό είναι να γίνεται αμέσως μετά την περίοδο.

Οι πολύποδες μπορούν να αφαιρεθούν χειρουργικά με απόξεση της μήτρας, με ή χωρίς υστεροσκόπηση (άμεση απεικόνιση του εσωτερικού χιτώνα της μήτρας και των πολυπόδων με κάμερα που εισάγεται στη μήτρα μέσω του τραχήλου), υπό γενική αναισθησία. Μετά την αφαίρεσή τους οι πολύποδες αποστέλλονται προς ιστολογική εξέταση.
Ο κίνδυνος ένας πολύποδας να εξελεγχτεί σε καρκίνο είναι πολύ μικρός. Εάν ωστόσο βρεθούν καρκινικά κύτταρα στην ιστολογική εξέταση του πολύποδα, συστήνεται η χειρουργική αφαίρεση της μήτρας (υστερεκτομία).