Λαπαροσκόπηση

Η λαπαροσκοπική χειρουργική είναι μια σύγχρονη μεθόδος ελάχιστης παρέμβασης στο σώμα της ασθενούς. Η επέμβαση διενεργείται από 3-4 πολύ μικρές οπές στην κοιλιά της ασθενούς, με τη χρήση κάμερας και πολύ λεπτών εργαλείων. Ο χειρουργός-γυναικολόγος παρακολουθεί σε οθόνη το εσωτερικό της κοιλιάς δια μέσω της κάμερας και χειρουργεί χωρίς νυστέρι, με τη χρήση laser ή ρεύματος και με ειδικά λεπτά εργαλεία. Τέλος αφαιρεί το ινομύωμα, την κύστη, ή ακόμα και ολόκληρη τη μήτρα όσο μεγάλη και να είναι από μία μικρή οπή του 1cm που υπάρχει ήδη στην κοιλιά, με την βοήθεια ειδικών εργαλείων. Έτσι το αισθητικό αποτέλεσμα είναι άριστο αφού οι μικρές οπές συρράπτονται με την τεχνική της πλαστικής χειρουργικής. Χάρη σε αυτή την τεχνική, προσφέρεται στην ασθενή μια χειρουργική επέμβαση με εντυπωσιακά ταχύα ανάρρωση, σχεδόν αναίμακτη, χωρίς μεγάλες και αντιαισθητικές τομές.

Γυναικολογικές επεμβάσεις που μπορούν να γίνουν λαπαροσκοπικά;

  • Διαγνωστική λαπαροσκόπηση για πυελικό άλγος, ή για διερεύνηση υπογονιμότητας
  • Πλαστική σαλπίγγων
  • Διάγνωση και θεραπεία έκτοπης κύησης
  • Ινομυώματα μήτρας
  • Κύστεις ωοθηκών και σαλπίγγων
  • Διάγνωση και θεραπεία ενδομητρίωσης σε όλα τα στάδια
  • Υστερεκτομές, ολική, ή μερική αφαίρεση της μήτρας
  • Καρκίνος μήτρας. Λαπαροσκοπικός λεµφαδενικός καθαρισμός πυέλου σε ογκολογικά γυναικολογικά περιστατικά
  • Πτώση-χαλάρωση της μήτρας. Λαπαροσκοπική ανάρτηση της μήτρας ή του κολοβώματος στον ιεροκοκκυγικό σύνδεσμο.

Λαπαροσκόπηση για διερεύνηση υπογονιμότητας

Στις περιπτώσεις όπου υποπτευόμαστε κάποιο μηχανικό πρόβλημα στο αναπαραγωγικό γυναικολογικό σύστημα(υδροσάλπιγγα, συμφύσεις, συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας) η λαπαροσκόπηση θέτει πρώτα τη διάγνωση και στη συνέχεια μπορεί να πραγματοποιηθεί μία θεραπευτική επέμβαση στον ίδιο χειρουργικό χρόνο. Με τη χορήγηση διαλύματος methylene blue μέσα από τον τράχηλο κατά τη διάρκεια της λαπαροσκόπησης βλέπουμε απευθείας
τη βατότητα των σαλπίγγων. Επίσης, η λαπαροσκόπηση δύναται να συνδυαστεί με τη διαγνωστική υστεροσκόπηση για τη διάγνωση προβλημάτων της εσωτερικής κοιλότητας της μήτρας.

Λαπαροσκόπηση για πυελικό άλγος

Σε περιπτώσεις έντονου πυελικού άλγους, η λαπαροσκόπηση μπορεί να θέσει τη διάγνωση της συστροφής εξαρτήματος ή κάποιας αιμορραγικής κύστης της ωοθήκης ή εστιών ενδομητρίωσης στο πυελικό τοίχωμα και στον ίδιο χειρουργικό χρόνο να πραγματοποιηθεί η θεραπεία.
Λαπαροσκόπηση για έκτοπη κύηση – εξωμήτριο κύηση
Στις περιπτώσεις όπου υποπτευόμαστε έκτοπη κύηση, η επείγουσα λαπαροσκόπηση θέτει την ακριβή διάγνωση και παράλληλα αφαιρεί τον έκτοπο τροφοβλαστικό ιστό-κύημα με σαλπιγγοτομή, προσπαθώντας να διαφυλάξει όσο το δυνατόν τη μελλοντική γονιμότητα.

Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση κύστεων ωοθήκης

Οι κύστεις ωοθηκών είναι μορφώματα συνεπεία εγκόλπωσης μέσα στον ωοθηκικό ιστό. Η υφή, το μέγεθος και η ιστολογική τους ταυτότητα ποικίλλουν. Χρήζουν χειρουργικής επέμβασης μόνο οι οργανικές κύστεις κι όχι οι λειτουργικές, που εξαφανίζονται αυτόματα ή με φαρμακευτική αγωγή. Οι πιο συνήθεις τύποι οργανικών κύστεων είναι:

• Κυσταδένωμα
• Ενδομητριωσική κύστη
• Δερμοειδής κύστη
• Ίνωμα

Κατά τη διάρκεια του προεγχειρητικού ελέγχου, γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστεί ο τύπος της κύστης και να αποκλειστεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος για κακοήθεια. Σημαντικοί αρωγοί στη διάγνωση είναι το γυναικολογικό υπερηχογράφημα και ο αιματολογικός δείκτης CA 125. Μερικές φορές χρειάζεται να καταφύγουμε και στη μαγνητική τομογραφία, ώστε να προσδιοριστεί καλύτερα η υφή της κύστης.

Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης

Η ενδομητρίωση είναι η έκτοπη παρουσία ενδομητρίου, δηλαδή η παρουσία ιστού της εσωτερικής κοιλότητας της μήτρας (ενδομήτριο) εκτός της κοιλότητας αυτής. Τέτοιες εστίες έκτοπου ιστού μπορούν να αναπτυχθούν πάνω στις ωοθήκες, στην περιτοναϊκή κοιλότητα, στο έντερο, στην ουροδόχο κύστη και θεωρητικά σε πολλούς άλλους ιστούς.

Τα βασικά συμπτώματα της ενδομητρίωσης είναι:

• Δυσμηνόρροια (πόνος κατά τη διάρκεια της περιόδου)
• Δυσπαρευνία (πόνος κατά τη σεξουαλική επαφή)
• Υπογονιμότητα

Η λαπαροσκόπηση είναι η μέθοδος επιλογής τόσο για τη διάγνωση όσο και για τη θεραπεία της ενδομητρίωσης. Κατά τη διάρκεια της λαπαροσκόπησης, οι εστίες ενδομητρίωσης εξαχνώνονται με LASER ή καυτηριάζονται και οι ενδομητριωσικές κύστεις ωοθήκης αφαιρούνται. Συνήθως ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή με αγωνιστές Gn-RH για 3 έως 6 μήνες μετά τη λαπαροσκόπηση, ούτως ώστε να καταπολεμηθούν περαιτέρω οι ενδομητριωσικές εστίες. Υπάρχει κίνδυνος υποτροπής της ενδομητρίωσης ακόμα και ύστερα από χειρουργική αντιμετώπιση. Γι’ αυτό και οι γυναίκες που επιθυμούν να τεκνοποιήσουν θα πρέπει να το προσπαθήσουν αμέσως μετά τη θεραπεία της ενδομητρίωσης.

Λαπαροσκοπική αφαίρεση ινομυωμάτων της μήτρας

Τα ινομυώματα είναι καλοήθεις όγκοι του μυομητρίου, δηλαδή του μυϊκού ιστού της μήτρας. Ποικίλλουν όσον αφορά στο μέγεθος και στη θέση τους. Διακρίνονται σε υποβλεννογόνια (δηλαδή κάτω από το εσωτερικό στρώμα της μήτρας), σε ενδοτοιχωματικά και σε υποορογόνια (δηλαδή κάτω από το εξωτερικό τοίχωμα της μήτρας). Τα υποβλεννογόνια αφαιρούνται κυρίως με υστεροσκόπηση, ενώ οι άλλες δύο κατηγορίες με λαπαροσκόπηση.

Τα ινομυώματα μπορεί να προκαλούν κυρίως:

• Μητρορραγίες, έντονη απώλεια αίματος στην περίοδο, αναιμία
• Κοιλιακό άλγος
• Συμπτώματα λόγω της συμπίεσης άλλων οργάνων από το ινομύωμα (ουροδόχος κύστη, ουρητήρες, έντερο)
• Υπογονιμότητα, καθ’ έξιν αποβολές

Λαπαροσκοπική υστερεκτομή

Η υστερεκτομή είναι η αφαίρεση της μήτρας με ή χωρίς τα εξαρτήματά της και μπορεί να πραγματοποιηθεί λαπαροσκοπικά, χωρίς τη διάνοιξη των κοιλιακών τοιχωμάτων. Οι λαπαροσκοπικές υστερεκτομές χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:

1. Λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη κολπική υστερεκτομή (η απολίνωση των μητριαίων αγγείων γίνεται κολπικά).
2. Λαπαροσκοπική υφολική υστερεκτομή (αφαίρεση της μήτρας χωρίς τον τράχηλο).
3. Ολική λαπαροσκοπική υστερεκτομή.

Ανάλογα με την ένδειξη της υστερεκτομής και την ασθενή, επιλέγεται μία από τις παραπάνω τεχνικές. Η νοσηλεία τις περισσότερες φορές δεν ξεπερνά τις 48 ώρες και η ανάρρωση είναι εντυπωσιακά γρήγορη συγκριτικά με την κλασική κοιλιακή υστερεκτομή.