Προγεννητικός Έλεγχος Απαραίτητες εξετάσεις κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης

Μέσα στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης θα σας ζητηθεί να υποβληθείτε στο λεγόμενο προγεννητικό έλεγχο.

Πρόκειται για μία σειρά αιματολογικών εξετάσεων, μέσα από τις  οποίες ελέγχουμε τη γενική κατάσταση της εγκύου και αν αυτή έχει έρθει σε επαφή με μικρόβια ή ιούς, που θα μπορούσαν να βλάψουν το έμβρυο. Εξετάζεται, αν η μέλλουσα μητέρα είναι φορέας μεσογειακής ή δρεπανοκυτταρικής αναιμίας και εξακριβώνεται και η ομάδα αίματός της. Φυσικά αιματολογικές εξετάσεις, που αποτυπώνουν την κατάσταση της εγκύου, επαναλαμβάνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της κύησης.

Η λεγόμενη αυχενική διαφάνεια, Η εξέταση αυτή σε συνδιασμό με τη μέτρηση συγκεκριμένων βιοχημικών δεικτών στο αίμα της εγκύου, μας δείχνει τι πιθανότητες υπάρχουν το έμβρυο να παρουσιάζει κάποιες γενετικές ανωμαλίες, με κυριότερη το σύνδρομο Down. 

Αν ο Ιατρός – Γυναικολόγος σας κρίνει ότι η ύπαρξη γενετικών ανωμαλιών είναι υψηλή, τότε μπορεί να σας προταθεί η λήψη τροφοβλάστη (11ης και 14ης εβδομάδας) ή  αμνιοπαρακέντηση, (16ης και 20ης εβδομάδας). Με αυτές τις εξετάσεις λαμβάνεται γενετικό υλικό από το έμβρυο και καθίσταται έτσι δυνατός ο απευθείας έλεγχος για τυχόν ύπαρξη γενετικών ανωμαλιών.

 Πολύ σημαντική εξέταση στην παρακολούθηση της κύησης είναι το υπερηχογράφημα β επιπέδου. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα λεπτομερές υπερηχογράφημα, που λαμβάνει χώρα μεταξύ 21ης και 25ης εβδομάδας και ελέγχει αναλυτικά την ανατομία και ανάπτυξη του εμβρύου. Είναι από τις υποχρεωτικές εξετάσεις που καλείται η εγκυμονούσα να κάνει.

Μία άλλη εργαστηριακή παράμετρος που πρέπει να παρακολουθούμε αρκετά συχνά κατά την εγκυμοσύνη είναι τα επίπεδα της γλυκόζης, δηλαδή του σακχάρου στο αίμα. Η παρακολούθηση αυτή γίνεται τόσο με το πρωινό σάκχαρο νηστείας, που μετράται τακτικά κατά τη διάρκεια της κύησης, όσο και με τη λεγομένη καμπύλη σακχάρου η οποία εκτελείται μεταξύ 24ης και 28ης εβδομάδας.

Η εξέταση αυτή γίνεται σε μικροβιολογικό εργαστήριο και περιλαμβάνει διαδοχικές μετρήσεις των επιπέδων σακχάρου στο αίμα της εγκύου. Η πρώτη μέτρηση λαμβάνει χώρα ενώ η εγκυμονούσα είναι νηστική και οι επόμενες γίνονται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα και αφού η έγκυος λάβει συγκεκριμένη ποσότητα γλυκόζης από του στόματος.
Ανάλογα με τις τιμές που θα προκύψουν, μπορούμε να εντοπίσουμε εάν η εγκυμονουσα έχει την τάση να παρουσιάσει το λεγόμενο διαβήτη κύησης.

Εξίσου πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης γιατί μπορεί η εγκυμονούσα να εμφανίσει αύξηση της αρτηριακής πίεσης (υπέρταση) κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Σπανιότερα, μπορεί να παρουσιάσει πιο σοβαρές καταστάσεις, όπως η προεκλαμψία και η εκλαμψία. Φυσιολογικά η αρτηριακή πίεση πέφτει λίγο στο πρώτο και κυρίως στο δεύτερο τρίμηνο της κύησης και αυξάνεται πάλι στο τρίτο τρίμηνο.

Υπερηχογράφημα Doppler γίνεται μεταξύ της 32ης και 34ης εβδομάδας κύησης. Πρόκειται για έναν υπερηχογραφικό έλεγχο κατά τη διάρκεια του οποίου ελέγχεται η ροή του αίματος σε συγκεκριμένα αγγεία και η εν γένει σωματική ανάπτυξη του εμβρύου. Τα αγγεία αυτά είναι τα αγγεία του ομφαλίου λώρου, που συνδέουν το έμβρυο με τον πλακούντα, η μέση εγκεφαλική αρτηρία του εμβρύου και οι μητριαίες αρτηρίες της εγκύου. Με το υπερηχογράφημα αυτό, βγάζουμε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με το αν το έμβρυο τρέφεται επαρκώς.

U/S & Καρδιοτοκογράφημα-ΝST, Έτσι ελέγχεται η κατάσταση της μήτρας και οι καρδιακοί παλμοί του εμβρύου που είναι πολύ σημαντικά στοιχεία.