Υστεροσκόπηση

Υστεροσκόπηση είναι σύγχρονη, ασφαλή και ταχεία μέθοδος χειρουργικής αντιμετώπισης των καλοήθων παθολογικών καταστάσεων της κοιλότητας της μήτρας. Είναι ακίνδυνη και αποτελεσματική όταν εκτελείται από έμπειρους γυναικολόγους. Γίνεται με τη βοήθεια υστεροσκοπίου-βιντεοκάμερας, προηγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, ειδικών λεπτών εργαλείων, και μονάδων ηλεκτροχειρουργικής. Ο απαιτούμενος χειρουργικός χρόνος για την εκτέλεση της επέμβασης είναι σημαντικά μικρότερος από τον αντίστοιχο χρόνο για την ίδια επέμβαση με λαπαροτομία.

Η υστεροσκοπική χειρουργική εφαρμόζεται για:

  • τη λύση ενδομητρικών συμφύσεων
  • την αφαίρεση ενδομητρικών ή τραχηλικών πολύποδων
  • τη διατομή διαφράγματος μήτρας
  • την αφαίρεση υποβλεννογόνιων ινομυωμάτων
  • την αφαίρεση του οστέινου πετάλου της οστικής μετάπλασης
  • την αφαίρεση ξένων σωμάτων