Πυελική Φλεγμονή

Με τον όρο πυελική φλεγμονή ορίζουμε την πάθηση των έσω γεννητικών οργάνων της γυναίκας, η οποία οφείλεται σε κάποιους μικροοργανισμούς, φλεγμονή των σαλπίγγων, των ωοθηκών ή των γύρω ιστών και των τοιχωμάτων που δημιουργούν την ανατομική κοιλότητα της πυέλου από μικρόβια.
Είναι μία πολύ συχνή πάθηση στις γυναίκες και ιδιαίτερα σε νεαρές ηλικίες .

Οφείλεται κυρίως σε σεξουαλικά μεταδιδόμενους οργανισμούς όπως ο γονόκοκκος και τα χλαμύδια που προσβάλλουν το γεννητικό σύστημα μετά από ανιούσα λοίμωξη από τον κόλπο.
 
Με αυτόν τον τρόπο γίνεται και η μεταφορά μικροβίων και σε γυναίκες οι οποίες φέρουν ενδομητρικά σπειράματα (spiral).
Εμφανίζεται κυρίως με έντονο κοιλιακό άλγος στην περιοχή του υπογαστρίου συνοδευόμενο από πυρετό (+38) και αύξηση των κολπικών εκκρίσεων οι οποίες συνήθως είναι δύσοσμες.
 
Αρκετές φορές εκδηλώνεται άτυπα χωρίς τα παραπάνω συμπτώματα και η διάγνωση της γίνεται πιο δύσκολα.
 
Πολύ συχνά παρατηρούνται και δυσουρικά ενοχλήματα.
 
Η διάγνωση της πυελικής φλεγμονής εκτός από την κλινική εικόνα που περιγράψαμε παραπάνω γίνεται εργαστηριακώς με αύξηση των λευκών κυττάρων, αύξηση της ΤΚΕ και της CRP.
Απαραίτητος είναι και ο γυναικολογικός υπέρηχος κατά τον οποίο φανερώνεται μία διόγκωση του εξαρτήματος και η ύπαρξη αντιδραστικού υγρού στην ελάσσονα πύελο.
Πολύ σημαντική θεωρείται η άμεση αντιμετώπιση μιας τέτοιας κατάστασης και για λόγους υπογονιμότητας, καθώς υποτροπιάζουσες λοιμώξεις των σαλπίγγων και των ωοθηκών έχει αποδειχθεί πως αυξάνουν τα ποσοστά της υπογονιμότητας.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση γίνεται με τη χρήση αντιβιοτικών είτε στην έγχυση τους ενδοφλεβίως είτε στη λήψη τους από το στόμα ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης.
Υπάρχουν διάφορα σχήματα διπλής ή και τριπλής αντιβίωσης για την κάλυψη των παθογόνων μικροοργανισμών.
Είναι συνήθως θεραπείες που χορηγούνται για 14 ημέρες και περισσότερες. Πολλές φορές θα σας ζητηθεί από τον γυναικολόγο σας να λαμβάνει και ο σύντροφος σας κάποιου είδους αγωγή καθώς να τηρήσετε και αποχή από τη σεξουαλική δραστηριότητα.