Οικογενειακός Προγραμματισμός

Σκοπός του Οικογενειακού Προγραμματισμού είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών από ειδικευμένο προσωπικό σε θέματα ισότητας, αντισύλληψης, σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. Στις υπηρεσίες του Οικογενειακού Προγραμματισμού περιλαμβάνονται οι εξής:

  • Κλινική γυναικολογική εξέταση, εξέταση τεστ “Παπανικολάου”, τοποθέτηση ενδομητρικών σπειραμάτων, κολπικών δακτυλίων,έλεγχος των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, ψυχοσωματική προετοιμασία για την εγκυμοσύνη και τον τοκετό.
  • Ενημέρωση για τις αντισυλληπτικές μεθόδους, τον προγραμματισμό μιας επιθυμητής εγκυμοσύνης, τη ρύθμιση των μεσοδιαστημάτων μεταξύ των κυήσεων, τον προγεννητικό έλεγχο, την υπογονιμότητα, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, την υγιεινή του γεννητικού συστήματος.