Γυναικολογική Χειρουργική Λαπαροτομία, Λαπαροσκόπηση & Υστεροσκόπηση

Η Γυναικολογική χειρουργική είναι ο τομέας της γυναικολογίας που περιλαμβάνει  όλες τις επεμβάσεις που γίνονται και αφορούν την παθολογία του κόλπου,της μήτρας, των σαλπιγγών, των ωοθηκών. Οι επεμβάσεις αυτές μπορούν ανάλογα με την ένδειξη να γίνουνε είτε με τις κλασσικές χειρουργικές μεθόδους ( λαπαροτομία) είτε με τις σύγχρονες όπως είναι η λαπαροσκόπηση ή υστεροσκόπηση.

Η λαπαροσκόπηση και η υστεροσκόπηση αποτελούν την ενδοσκοπική γυναικολογική χειρουργική. Η λέξη λαπαροσκόπηση φανερώνει ότι η τεχνική αυτή βασίζεται στην επισκόπηση με τηλεσκοπική κάμερα οπτικής ίνας (κρύο φως) των έσω οργάνων, χωρίς την ανάγκη διάνοιξης των κοιλιακών τοιχωμάτων.